آخرین بروز رسانی : 9 مهـــر 1391

 

درباره استاد

زندگی نامه

سوابق تحقیقاتی

سوابق اجرایی

تألیفات

مقالات

پایان‌نامه‌ها

افتخارات و جوایز علمی

آلبوم تصاویر

ارتباط با استاد

لینک دانشگاه ها

 دانشگاه تهران

 پرديس قم دانشگاه تهران

 

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری:

 1. بررسی بهای تمام شده فرش و ارائه راهکار برای کاهش آن، الهام رباط جزنی

 2. بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات محصول سوهان استان قم، علی احمد روشنایی

 3. شناسایی عوامل موثر بر صادرات کفش ماشینی استان قم، رضا آقازیارتی

 4. آسیب شناسی بهره وری نیروی انسانی در صنایع کوچک و متوسط استان قم، جواد شیدایی

 5. بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و هوش سازمانی در ادارات دولتی منتخب استان قم، حسن نوری

 6. تدوین نظامی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی، سیده لعیا مرتضوی

 7. طراحی و اعتبار بخشی مدل ارزشهای کاری(work values )کارکنان بخش آموزش سازمانهای دولتی ایران، محمد صادق حسن زاده

 8. بررسی و ارائه مدلی برای عومل موثر بر وفاداری مشتریان در نظام بانکداری، محسن نوروزی

 9. بررسی میزان ریسک پذیری مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تصمیم‌گیری‌های سازمانی، زهرا یزدی زاده

 10. بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار و تعهد کارکنان، افسانه حقیقی

 11. شناخت و اندازه گیری عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان شرکت بیمه دانا، عذرا عزآّبادی

 12. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با شایسته گزینی در سازمانهای دولتی ایران، فهیمه غفرانی

 13. شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء سازمانی پالایشگاه گاز سرخون و قشم در بعد منابع انسانی، ساره صحرائیان

 14. بررسی میزان تحلیل رفتگی شغلی کارکنان و ارتباط آن با ویژگیهای شخصیتی، ثریا افتخاری

 15. بررسی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی، حوریه جهانی

 16. بررسی هماهنگی استراتژیهای کسب و کار و استراتژی منابع انسانی در شرکت صا ایران، داود غضنفری

 17. بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و شادی در محیط کار در سازمانهای منتخب، مرضیه علی عسگری

 18. بررسی تاثیر عوامل مدیریتی بر سکوت سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان، رضا رضازاده

 19. عوامل موثر بر اثر بخشی شرکت تک ستاره چشم پارس با رویکرد کسب رضایت ذینفعها، بهاره طهمورث زاده

 20. عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریCRM در شرکتهای بیمه( مطالعه موردی: شرکت بیمه ایران، سید محمد رحمتی

 21. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد فردی کارکنان در شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران)، اکبر مسجودی

 22. بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تحلیل رفتگی در شرکت مهندسین مشاورطوس آب، محمد سیدی خبازی طوسی

 23. طراحی و توسعه مدل مناسب تسهیم دانش در راستای بهبود استراتژیک عملکرد در دستگاههای اجرایی، یوسف پاشازاده

 24. رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش، عبدالغنی رستگار

 25. بررسی رابطه بین توانمندی و تحلیل رفتگی، مریم بشری خاوه

 26. بررسی ارتباط بین رضایت کارکنان و رضایت مشترکان شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران در شهر کرج، نادر ثناگو

 27. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی، حامد عرب

 28. شناسایی تکنیک های مرتبط با تولید و انتقال دانش(مدیریت دانش) و مقایسه آن با وضعیت موجود سازمانهای اجرایی، سیده عالیه مرتضوی

 29. شناسایی ارتباط بین سبک رهبری و هوش سازمانی، علی حمیدی زاده

 30. منیره ایمانی،شناسایی و بررسی درجه تاثیر عوامل فشارهای روانی در بین خانواده‌های جانباز 70% به بالا و ارائه راهکارهای مقابله باآن(استان قم)، منیره ایمانی

 31. شناسایی مولفه های رهبری تحول آفرین و رابطه آن با عملکرد، راهنما، علی فرجامی، 1386.

 32. نگرش کارکنان نسبت به مهارت های ارتباطی مدیران و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان، راهنما، فاطمه حاج کریمی، 1388.

 33. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمندی، راهنما، بهروز ریگی، 1388.

 34. بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی، راهنما، عبدالغنی رستگار، 1388.

 35. شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی و ارائه الگوی (مطالعه موردی شرکت ملی نفت ایران، رساله دکتری، راهنما، فریدون احمدی، 1388.

 36. بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش سازمانی در ادارات دولتی منتخب شهر قم، استادراهنما، علی حمیدی زاده ابرقویی

 37. بررسی ارتباط میان یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی در سازمانهای دولتی استان چهارمهال و بختیاری، راهنما، مهدی صفیان بلداجی

 38. شناسایی و سنجش مؤلفه های معنویت در سازمانهای اجرایی استان قم، راهنما، زینب اسماعیلی

 39. عوامل مؤثر در حفظ پایداری منابع انسانی (مطالعه موردی پالایشگاه نفت بندرعباس)، راهنما، عبدالعظیم ملایی

 40. بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در سازمان، راهنما، بهروز عباسیان

 41. آسیب شناسی عوامل تأثیر گذار بر بهره وری کارکنان دستگاه های اجرایی مرتبط با بخش صنعت و معدن استان قم، راهنما، سمانه سادات موسوی

 42. شناسایی و بررسی درجه تأثیر عوامل فشارهای روانی در بین خانواده های جانباز 70% به بالا و ارائه راهکارهای مقابله با آن (استان قم)، راهنما، منیره ایمانی

 43. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه ظرفیت یادگیری در سازمان، راهنما، وحید وزیری راد

 44. تبیین مؤلفه های تفکر استراتژیک و بررسی آن در سازمانهای دولتی، راهنما، علی محمد احد طجری

 45. بررسی رابطه ی بین آموزشهای ضمن خدمت و عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی (مطالعه موردی در شرکت گاز استان قم)، راهنما، منیره مصطفوی پور

 46. طراحی مدل فرهنگ سازمانی شایسته در شرکتهای مشتری محور، راهنما، فائزه حیدری

 47. آسیب شناسی تسهیم دانش در یکی از شرکتهای خودروسازی، استاد راهنما، سیده عالیه مرتضوی

 48. بررسی ارتباط بین هوش عاطفی و اثربخشی رهبری، استاد راهنما، سیده حدیث صالحی امیری

 49. بررسی رابطه بین آموزشهای ضمن خدمت با توانمند سازی کارکنان، زینب صنعتی، 1386

 50. شناسایی مولفه های رهبری تحول آفرین و رابطه آن با عملکرد سازمانی، علی فرجامی، 1386

 51. بررسی و تحلیل رابطه بین حوزه کارکنان در مدل EFQM در شرکت هایی که در سطح ملی اقدام به پیاده سازی مدل نموده اند (از نظر ارزیابان)، فرزاد نظری، 1385

 52. بررسی میزان اثربخشی طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری در شرکت عملیات اکتشاف نفت، فروزان رضایی، 1385

 53. رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان، سعید یوسف زاده، 1385

 54. شناسایی رفتار شهروندی سازمانی مدیران و ارتباط آن با عملکرد در سازمانهای استان فم، ناصر توره، 1385

 55. شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری دیدگاه X و Y مدیران، مهدی زین العابدین، 1384

 56. شناسایی عوامل موثر بر اعتمادسازی بین کارکنان و مدیران، حسن حسن زاده، 1384

 57. بررسی موانع ارتباطات در سازمان راه آهن از دیدگاه مدیران و کارکنان، منیژه فلاحتی، 1382

 58. بررسی ارتباط ساختار (ارگانیک و مکانیک) با تعهد سازمانی کارکنان شرکت قطارهای مسافربری رجاء، رحیم فرضی پور، 1383

 59. بررسی موانع ایجاد نظام مدیریت مشارکتی در صنعت استان قم، عبدالعظیم محمد علی پور، 1382

 60. بررسی عوامل موثر بر مشارکت کارکنان در نظام مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادات و ارائه الگوی مناسب شرکت مخابرات در استان قم، رضا حبیب نیا، 1383

 61. بررسی و مقایسه نظام جبران خدمات مالی و غیر مالی بر جذب و حفظ نیروی متخصص شهرداری اصفهان، عفت پیوند زنی، 1381

 62. بررسی تأثیر دوره های آموزشی بر عملکرد کارکنان صنعت پلاستیک قم، مجید مرادی، 1381

 63. بررسی رابطه میان میزان برون گرایی - درون گرایی و نگرش کارکنان، کارشناسى ارشد، 1379

 64. بررسی میزان اثربخشی سبک رهبری مدیران، کارشناسى ارشد، 1379

 65. بررسی موانع ارتباطات از دیدگاه مدیران و کارکنان، کارشناسى ارشد، 1382

 66. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادات، کارشناسى ارشد، 1382

 67. بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان، کارشناسى ارشد، 1383

 68. بررسى نقش توکل در تصمیم گیرى، کارشناسى ارشد، 1377

 69. بررسى فرایند ارزشیابى در بیمارستان ولى عصر تویسرکان، کارشناسى ارشد، 1378

 70. بررسى شیوه هاى انتصاب مدیران مدارس و ارتباط آنها با کارائى، کارشناسى ارشد، 1378

 71. بررسى عوامل موثر بر رضایت شغلى بین کارکنان مجتمع و دانشگاه مفید، کارشناسى ارشد، 1379

 72.  بررسى تأثیر فرهنگ سازمانى بر شیوه مدیریت تعارض، کارشناسى ارشد، 1378

 73. بررسى تأثیر فرهنگ سازمانى بر تعهد سازمانى کارکنان، کارشناسى ارشد، 1377

 74. بررسى عوامل موثر در ترک خدمت کارکنان، کارشناسى ارشد، 1377

 75. و راهنمایی بیش از 100 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری دیگر تحت عناوین مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی در دانشگاه های مختلف

 

Copyright http://www.zareimatin.ir  (2011 - 2012). All rights reserved. Designed by: H & R.